Vaccinationer mot covid-19 – vad gäller nu?

Covid-19 sprids fortfarande, och många rekommenderas ytterligare en eller två påfyllnadsdoser under 2023.

Stiliserad bild på spruta

Det är olika rekommendationer som gäller för olika grupper. På 1177.se finns en överblick över vad som gäller för just dig:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-vilken-rekommendation-galler-for-mig/

De allra flesta får sitt vaccin via vaccinationsmottagningar, dit du kan boka tid via AlltidÖppet, telefon eller gå på drop-in.

Vi på vårdcentralen vaccinerar främst de som är inskrivna i vår hemsjukvård.