Vårdcentralen Hökarängen ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan och arbeta långsiktigt för att främja hälsa.
Vi värnar om individ och miljö i vårt närområde med en ständig medvetenhet om den globala påverkan.

Bild på dekorationer med djur, jordglob och växt

Vårt miljöarbete bygger på att vi i det dagliga arbetet ständigt ska förbättra och kontinuerligt följa upp så att vi kan formulera nya mål för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi ska följa för oss gällande lagstiftning och myndighetskrav inom miljöområdet.

Vi är certifierade enligt ISO 14001

Certifikat ISO 14001 Svensk Certifiering

Vi strävar mot att uppfylla målen genom att:

  • Ta hänsyn till miljöpåverkan vid alla beslut i verksamheten.
  • Välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar, och välja ekologiska, kravmärkta och närproducerade råvaror i första hand.
  • Förebygga och minimera skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet, där läkemedelshanteringen särskilt ska beaktas.
  • Använda förnybar energi när det är möjligt och försöka hålla nere den totala elförbrukningen.
  • Öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos våra medarbetare genom återkommande fortbildning.
  • Öka miljömedvetenheten hos patienterna genom en öppen dialog i miljöfrågor.