Vårdcentralen Hökarängen ska verka för långsiktig hållbarhet som omfattar både människor och miljö. Vi arbetar ständigt för att främja hälsa och minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi strävar efter att erbjuda en god, säker och jämlik vård till våra patienter.

Bild på dekorationer med djur, jordglob och växt

Vårt miljöarbete bygger på att vi i det dagliga arbetet ständigt ska förbättra och kontinuerligt följa upp så att vi kan formulera nya mål för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi ska följa för oss gällande lagstiftning och myndighetskrav inom miljöområdet.

Vi är certifierade enligt ISO 14001

Certifikat ISO 14001 Svensk Certifiering

Vi strävar mot att uppfylla målen genom att:

  • Integrera hållbarhetsaspekter i vår dagliga verksamhet och ta hänsyn till miljöpåverkan vid alla beslut i verksamheten.
  • Välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar och cirkulär ekonomi främjas. Vi väljer i första hand ekologiska, kravmärkta och närproducerade råvaror.
  • Förebygga och minimera skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet, där läkemedelshanteringen särskilt ska beaktas.
  • Använda förnybar energi när det är möjligt samt försöka hålla nere den totala elförbrukningen.
  • Främja gröna transporter.
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten om hållbarhetsfrågor hos våra medarbetare genom återkommande fortbildning.
  • Öka medvetenheten hos våra patienter genom en öppen dialog i miljö- och hållbarhetsfrågor.