Synpunkter?

Vårdcentralen Hökarängen är din vårdcentral – berätta för oss vad som är viktigt för dig


Gör din röst hörd så att vårdcentralen ska bli så bra som möjligt för alla våra patienter.

Image alternative description text

Lämna en synpunkt?

Ris eller ros eller bara en kommentar?

Tveka inte att höra av dig till oss och berätta vad du tycker.

Image alternative description text

Missnöjd med vården?

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående.

1177.se har utförlig information om hur du går tillväga i olika situationer: läs mer här.

Läs mer här nedanför om hur vi arbetar med synpunkter och klagomål

Vi tar synpunkter och klagomål på allvar

När du lämnar in en synpunkt eller ett klagomål till oss gör vi olika saker beroende på vilken typ av ärende det är.

Positiva synpunkter tar vi alltid tacksamt emot, det hjälper oss att fortsätta med det som är bra när vi får återkoppling.

Om du vill framföra en synpunkt eller klagomål är det ofta bäst att du vänder dig direkt till de inblandade, pratar med din husläkare eller berättar för oss i receptionen.

Om synpunkten eller klagomålet är av allvarlig art eller mer omfattande blir alltid verksamhetschefen informerad. Om man önskar framföra sin synpunkt direkt till verksamhetschefen går det bra. Säg till i receptionen, ring eller kontakta oss på 1177, så ringer verksamhetschefen upp så snart som möjligt.

Om man vill lämna ett formellt klagomål så går det också bra. Det görs skriftligt för att underlätta vidare utredning. Ditt klagomål kommer att lämnas till verksamhetschefen samma dag. Det görs då en första bedömning kring vad som hänt och man tar reda på om du drabbats av en vårdskada eller inte och i så fall hur allvarlig skadan är. Vårdskador är händelser som måste utredas skyndsamt enligt Patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Vi kommer att utreda ditt klagomål oavsett om det rör en vårdskada eller inte, och du kommer att få återkoppling om du ber om det.

Om ditt klagomål bedöms som en vårdskada kommer du att få en patientstödjare utsedd, en person från vårdcentralen som är med vid möten som stöd till dig. Vi kommer då att kontakta dig omedelbart när ditt klagomål bedömts för att boka in ett första möte som start på utredningen. Hela utredningen tar maximalt fyra veckor.