Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring gör att vi inom vården kan få tillgång till viktiga medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare. Att vårdpersonal får en heltäckande bild av din vårdhistorik ger dig säkrare vård. Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att vi och andra vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. Det gör att viktig medicinsk information om dig finns åtkomlig oavsett var du söker vård, vilket innebär att det blir lättare att ge dig rätt diagnos och så bra vård som möjligt.

Det är bara läkare och annan vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig, och som behöver ta del av uppgifterna för att ge dig vård, som får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring. Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna. I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke.

Vi på Vårdcentralen Hökarängen tillämpar sammanhållen journalföring och gör
därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare. Vi har sammanhållen
journalföring med andra vårdgivare via vård journalsystem Take Care, och inom kort även via Nationell Patientöversikt (NPÖ). Andra vårdgivare som är anslutna till Take Care är merparten av alla mottagningar i Region Stockholm. Andra vårdgivare som är anslutna till NPÖ är flertalet landsting och regioner i Sverige, samt flera större privata vårdgivare. Du kan läsa mer om vilka som är anslutna till NPÖ på Ineras hemsida.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara med

Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra
vårdgivare så kan du spärra din journal. Det gör du genom att kontakta oss via telefon, vår reception eller 1177.se e-tjänster. Vi kommer då att kontakta dig med mer information om vad en spärr innebär.
Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonalen hos en
annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina
barns journaler.

Systematisk kontroll av åtkomst sker

All åtkomst till din journal loggas. Vi bedriver systematisk kontroll av vem som har öppnat våra patienters journaler. Varje månad kontrollerar vi ett stickprov på våra egna anställdas åtkomst till journalerna för att säkerställa att ingen öppnar journaler obehörigen. Om du misstänker att någon obehörigen öppnat din journal är du välkommen att kontakta oss via telefon, vår reception eller 1177.se e-tjänster. Du har rätt att få ett utdrag ur våra loggar över vem som öppnat din journal hos oss.

Mer information

Mer information om sammanhållen journalföring finns på 1177.se/din-journal.