Psykosocialt team

På vårdcentralen kan du få hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. Om du behöver mer hjälp kan du få remiss till specialiserad vård.

Hos oss arbetar två legitimerade psykologer, som kan hjälpa dig som behöver psykologisk behandling mot depression, ångest, tvångssyndrom, hälsoångest, fobier m.m.

Vi har även en legitimerad psykoterapeut, som också arbetar som rehabiliteringskoordinator för dig som är sjukskriven och har behov av stöd och koordinering för att komma tillbaka i arbete så snart du kan.

Våra psykologer och psykoterapeuter arbetar med vuxna.

Vi samarbetar även med Prima Maria gällande vård vid riskbruk och beroende. En terapeut från dem finns hos oss på vårdcentralen. Du som har frågor om alkohol- eller drogbruk är välkommen att boka tid för rådgivning.

Barn och unga med psykisk ohälsa

För barn och ungdomar med psykisk ohälsa mellan 6 och 18 år samarbetar vi med Capio Vårdcentral Farstas team för psykisk hälsa för barn och ungdomar. I deras team finns möjlighet till bedömning och behandling av psykiska symtom inklusive frågor om beroendeproblematik hos barn och ungdomar 6-17 år. De erbjuder också stödsamtal och krisstöd för både barn och unga samt stöd till närstående och föräldrautbildning. Teamet samverkar bland annat med barn- och ungdomspsykiatri, skola, elevhälsa och socialtjänst.

Vi skickar vi remiss vid behov, ibland behövs en läkarbedömning först. Ring oss 08 587 202 00 eller kontakta din husläkare på 1177 om du är osäker.

Du kan även kontakta Capio Vårdcentral Farsta via deras chatt som du hittar här: https://capio.se/hitta-mottagning/primarvard/vardcentraler/farsta/
Skriv tydligt att det rör sig om psykisk ohälsa hos barn. Du behöver inte lista om ditt barn för att få hjälp.

För barn under 6 år finns särskilda mottagningar: Malinamottagningar.