Psykosocialt team

På vårdcentralen kan du få hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. Om du behöver mer hjälp kan du få remiss till specialiserad vård.

Hos oss arbetar två legitimerade psykologer, som kan hjälpa dig som behöver psykologisk behandling mot depression, ångest, tvångssyndrom, hälsoångest, fobier m.m.

Vi har även en legitimerad psykoterapeut, som också arbetar som rehabiliteringskoordinator för dig som är sjukskriven och har behov av stöd och koordinering för att komma tillbaka i arbete så snart du kan.

Våra psykologer och psykoterapeuter arbetar med vuxna.

För barn och ungdomar mellan 6 och 18 år samarbetar vi med Sköndals Husläkarmottagning när det gäller psykisk ohälsa. Det som kallas ”första linjen” för barn och ungdomar sköts för våra listade patienter av Sköndals Husläkarmottagning i samarbete med Kognitiva Teamet.

För barn under 6 år finns särskilda mottagningar: Malinamottagningar.