Receptförnyelse

Har ditt recept tagit slut? Här kan du läsa om hur vi ser på receptförnyelser – för din säkerhets skull.

I samband med att ett recept förnyas är det bra att gå igenom flera saker:

  • Behöver du fortfarande läkemedlet?
  • Behöver dosen ändras?
  • Har du besvär av biverkningar?
  • Finns det något annat läkemedel som skulle passa bättre?

För att du ska få en bra och säker läkemedelsbehandling är grundprincipen därför att du bör träffa eller ha digital kontakt med din läkare i samband med receptförnyelse.

När du behöver ett läkemedel under längre tid är det bra att vi tillsammans planerar in besök så att du vet att du får komma tillbaka innan ditt läkemedel tar slut. Vi kan ofta hjälpa till med en kallelse eller påminnelse när det börjar bli dags att få ett nytt recept.

Läkemedel som kan ha vanebildande effekter (exempelvis vissa smärtlindrande läkemedel, lugnande och sömnmediciner) skriver vi aldrig ut utan att få träffa dig eftersom det då är extra viktigt att gå igenom behandlingen noga för att undvika att du kommer till skada.

Jag har använt samma läkemedel sedan länge och trivs – behöver jag komma ändå?

Om en läkare från en annan vårdenhet har skrivit ut ett läkemedel åt dig och du fortfarande får behandling på den kliniken bör du vända dig dit för förnyelse av det receptet. Om du har fått recept från en tidigare vårdgivare och din läkare på Vårdcentralen aldrig har diskuterat den behandlingen med dig behöver ni träffas före du kan få receptet förskrivet.

De flesta läkemedel som används under lång tid (till exempel blodtryckssänkande läkemedel vid högt blodtryck) kan du få recept på som räcker i ett år. Långvariga sjukdomar bör oftast kontrolleras årligen, och då brukar receptet förnyas i samband med det besöket.

Jag behöver recept nu, och kan inte komma innan mitt läkemedel tar slut

Om du fått recept på detta läkemedel från oss på vårdcentralen nyligen, kan vi ibland hjälpa till med ett mindre recept per telefon, så att du klarar dig tills du kommer på bokat besök. Kontakta oss för att höra vad som gäller för just dig. Men tänk hellre på att försöka boka ett besök i god tid innan ditt läkemedel tar slut så att du kan få bästa möjliga vård.

Kan jag beställa läkemedel via 1177.se?

Det går bra att använda tjänsten ”Förnya recept” via 1177.se, du kan även förnya hjälpmedel här. Det är dock viktigt att vi stämmer av regelbundet kring dina läkemedel.