Lista sig

Vad är listning?

För att bli patient på en vårdcentral behöver du som regel lista dig. Det innebär att vårdcentralen får ansvaret för din vård, både akut och på längre sikt.

Det är Region Stockholm som beslutar om reglerna för listning, enligt gällande lagar och regler. Du väljer själv vilken vårdcentral du vill vara listad på. Mer information finns på listning på 1177.se.

Bild av listningsblankett för vuxna i Region Stockholm.

Hos oss på Vårdcentralen Hökarängen får du alltid en namngiven läkare som din husläkare. Det är för oss en förutsättning för att du ska kunna få bra vård. Om det finns flera läkare med lediga platser på sin lista kan du önska vilken läkare du vill ha.

Kan man lista sig hos er?

Stiliserad bild på personer i kö.

Vi har sedan en längre tid tillbaka listningsstopp, vilket innebär att vi inte kan åta oss fler patienter än de vi har. Skälet är att vi vill ge god vård till alla som har oss som vårdcentral, och tror att en nyckel till det ligger i att inte bli för stora.

Det går att ställa sig i kö för att bli listad hos oss. Du gör då på samma sätt som när du listar dig; antingen via 1177.se eller genom att lämna in en listningsblankett till oss på vårdcentralen. Här hittar du blanketter och mer information: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/vard-nara-dig/vardcentralen—for-alla-besvar-som-inte-ar-akuta-eller-livshotande/#section-113511

Observera att om du ändrar din listning när du står i kön så tappar du din köplats. Om du till exempel är listad på Vårdcentral X, ställer dig i vår listningskö och sedan listar om dig till Vårdcentral Y så tappar du din köplats.
Vi kan inte återställa köplatsen på något vis om det har skett.
Var uppmärksam på att man ibland erbjuds lista sig när man använder digitala tjänster, läs noga vad du samtycker till så att du inte råkar lista om dig utan att vara medveten om det.

När det blir platser lediga släpps de som står längst fram i kön in, vi skickar då hem ett brev med mer information.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det innan jag blir listad?

Just nu är det lång väntetid för att komma fram i kön, som regel över ett års väntetid. Det varierar hur lång kön är, och hur många vi kan släppa in varje månad.

Vi råder dig att hålla en kontakt med den vårdcentral du är listad på tills du kommer fram i kön, så att du inte väntar med att söka och få vård.

Finns det något sätt att få komma före i kön?

Kösystemet sköts av Region Stockholm, för att det ska bli rättvist för alla.

Vi på vårdcentralen kan inte påverka kön. Det finns enstaka undantag där du har rätt att gå före i kön:

  • Om du bor i vårt område och blir inskriven i vår hemsjukvård.
  • Om du har omfattande medicinska behov och vi är din mest närliggande vårdcentral. Vad som är omfattande medicinska behov avgörs av vårdcentralens verksamhetschef.
  • Barn som har en förälder listad hos oss sedan tidigare kan gå före i kön.

Om du vill fråga om förtur och omfattas av något av ovanstående så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur vet jag var jag står i kön?

Du kan tyvärr inte själv se din köplats någonstans i nuläget. Vår reception kan hjälpa till och titta vilken köplats du har. Vi kan dock aldrig säga hur lång tid det är kvar tills du får en plats, eftersom det varierar hur många platser som blir lediga.

Jag har fått hem ett brev om att jag fått en ny husläkare, varför det?

Ibland ändrar våra läkare hur mycket de arbetar på vårdcentralen, exempelvis vid längre sidouppdrag. Vi måste då anpassa hur många personer den läkaren har ansvar för, så att alla kan få bra vård och tillgänglighet. Vi meddelar då dig som får en ny husläkare om detta. Om du inte vill ha just den läkare du blivit tilldelad, eller om du hellre vill att vi helt tar bort din listning är du välkommen att kontakta oss.

Får jag inte komma till er om jag inte är listad hos er?

Om det är akut och du inte kan ta dig till din vanliga vårdcentral hjälper vi såklart till på plats. Om det behövs uppföljning eller annan utredning efter ditt akutbesök så kommer vi att skicka en remiss till den vårdcentral du är listad på för detta.

Om vill stå i kö hos oss men inte är listad på någon annan vårdcentral rekommenderar vi att du först listar dig på en annan vårdcentral så att du får tillgång till vård under väntetiden. När du har listat dig hos en annan vårdcentral kan du ställa dig i kö hos oss (om du gör tvärtom tappar du din köplats hos oss när du listar dig på den andra vårdcentralen).

Jag vill byta husläkare, hur gör jag?

Om du vill byta från den husläkare du har hos oss, till en annan husläkare hos oss går det oftast bra. Du kan inte välja vilken läkare du kommer till, bara att du vill byta.

Kontakta oss så hjälper vi dig. Meddela gärna varför du vill byta, så kan vi ta med oss lärdomar.