Om Vårdcentralen Hökarängen

Vårdcentralen Hökarängen AB är ett litet privatägt aktiebolag som startats och ägs av vårdcentralens läkare, i syfte att ge en högkvalitativ sjukvård till de boende i Hökarängen med omnejd och samtidigt ha en god arbetsmiljö.

Vi har inga kopplingar till storbolag eller riskkapitalbolag.

Vi har vårdavtal med Region Stockholm, vilket innebär att vi bedriver vård på deras uppdrag och på samma villkor som vårdcentraler som drivs av Region Stockholm.

Bild på vårdcentralens entré med personalstyrkan utanför.

Vår historia

2014 öppnade vi dörrarna. Fem av oss läkare hade då fått en fråga om vi ville öppna en vårdcentral i Hökarängen, och efter lite funderande tackade vi ja.

Vi fick ett varmt välkomnande från Hökarängsborna, och en hel del andra. Många valde att lista sig hos oss direkt vid öppning, och merparten har följt med oss sedan dess.

Vi har gradvis vuxit, med fler läkare, distriktssköterskor och undersköterskor. Vi har fått ett fantastiskt psykosocialt team med psykologer och psykoterapeuter.

Vi tror att den bästa vårdcentralen är liten till medelstor, och vill därför inte växa för mycket. För att kunna ge er som är listade hos oss den bästa vården har vi valt att ha ett listningsstopp sedan flera år. Det betyder att du inte kan lista dig direkt hos oss, eftersom det finns en kö med personer som vill göra det. Du är varmt välkommen att ställa dig i kön, vi släpper in nya patienter så fort det finns platser lediga.

Idag är vi 20 fast anställda, och är stolta över att ha en låg personalomsättning.

Vårt uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, inom vårdvalet ”Husläkarmottagning med basal hemsjukvård”.

Det innebär att vi ger den vård som Region Stockholm beställer av alla vårdcentraler med uppdraget. Du som patient betalar samma patientavgifter som inom övrig regional hälso- och sjukvård. Högkostnadskort gäller.

Du kan läsa mer om vad husläkarmottagningar gör på 1177.se.