Hemsjukvård

Vi har ansvar för hemsjukvården för de som bor i Hökarängen.

Hemsjukvård är medicinsk vård i hemmet till de som behöver sjukvårdande insatser minst två gånger i månaden. När du skrivs in i hemsjukvården planerar hemsjukvårdsteamet din vård och behov av insatser. I vårt hemsjukvårdsteam ingår distriktsläkare, distriktssköterskor och undersköterskor.

Om du behöver insatser från både vårdcentralen och kommunens hemtjänst så samverkar vi med kommunens biståndshandläggare och hemsjukvårdschef. Planeringen sker tillsammans med dig och dina anhöriga, antingen i ditt hem eller på vårdcentralen.