Akuttider

Vi har akuttider till läkare och distriktssköterska varje vardag, för saker som av medicinska skäl inte kan vänta.
En kvinna får sitt öra undersökt av läkare

Akuttider finns varje dag till läkare och distriktssköterska. En akuttid är kortare än en vanlig tid, och det är inte säkert att du får träffa din ordinarie läkare.

Du bokar tid genom att ringa oss:

På en akuttid kan du få hjälp med exempelvis

  • akuta infektioner såsom luftvägsinfektioner, öroninflammationer, urinvägsinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar
  • akuta skador
  • akuta allergiska reaktioner

Eftersom detta är korta besök som inriktas på det akuta för dagen kan vi tyvärr inte skriva intyg som t.ex. körkort, och inte heller årliga kontroller av kroniska sjukdomar, utan hänvisar dig då till att boka tid. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig på drop in med förlängning av pågående sjukskrivning,

Läkemedel som kan ha vanebildande effekt (exempelvis vissa smärtlindrande läkemedel, sömnläkemedel och lugnande läkemedel) ska alltid skrivas av din ordinarie läkare, och följas noga vid planerade besök för att du inte ska riskera att drabbas av problem.

Om du har en mer komplicerad åkomma, eller vill diskutera en utredning eller remiss behöver vi mer tid tillsammans och dessa tider kan ha lite längre väntetid.