Inför ditt besök

Oavsett om det är första gången du kommer till vårdcentralen eller om du är ”stammis” är du varmt välkommen!
Här kan du läsa lite vanliga frågor inför ett besök på vårdcentralen.

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss:

En kvinna som sitter i en soffa i väntrummet och läser en tidning.

Hur tidigt behöver man vara på plats?

För att du ska hinna anmäla dig i receptionen och betala inför besöket rekommenderar vi att du kommer till vårdcentralen minst 15 minuter innan ditt besök startar – tänk på att det kan vara kö i receptionen.

Vad kommer att hända under besöket?

Du kommer att få träffa en läkare eller sköterska (beroende på vilket besök du bokat), som tillsammans med dig går igenom dina besvär och frågor. Ni gör tillsammans upp en plan över vad som ska göras.

Har ni tystnadsplikt, vad händer med det jag berättar?

Alla som arbetar på vårdcentralen har tystnadsplikt – du kan känna dig säker på att det som sägs inte sprids otillbörligt.

Läs mer om sekretess på 1177.se

Vårdcentralen har skyldighet att föra journal över den vård som ges. Din journal förs och lagras i journalsystemet Take Care, som hålls av Region Stockholm på särskilda lagringsdiskar (servrar), som vårdcentralen kommunicerar med via ett särskilt nätverk (SLL-net) för att all information ska förvaras säkert.

Om du är barn kan dina föräldrar få ta del av information om din hälsa. Du som ungdom under arton har mer har möjlighet att påverka vem som får ta del av vad ju äldre och mognare du blir. Du kan läsa mer på umo.se.

Hur lång tid tar besöket?

Det beror på vilken typ av besök det gäller. Ett vanligt besök tar ofta 10-20 minuter, ett akut besök för en enklare åkomma kan gå fortare medan vissa mer omfattande årskontroller kan ta längre tid.

Det är bra att du tänker igenom vad du vill ta upp under besöket innan, och är tydlig med det tidigt under besöket så att du och den du möter kan disponera tiden på bästa sätt. Om allt inte hinns med bokar vi ett ytterligare besök – vi är måna om att du får en ordentlig bedömning och behandling.

Vad kostar det?

Vi har avtal med Region Stockholm, vilket innebär att samma patientavgifter och högkostnadsskydd gäller hos oss som i övriga regionen. Du kan läsa mer om aktuella patientavgifter och högkostnadsskydd i Region Stockholm på 1177.se.

Vi är anslutna till elektroniskt frikort, en tjänst inom Region Stockholm där du kan välja att få dina frikortsbelopp och ditt frikort registrerade i en databas istället för som tidigare på pappersremsor. Du kan själv se hur långt du har kvar till frikort via 1177.se. Om du inte vill att dina avgifter registreras kan du be om en vanlig pappersremsa som tidigare.

Kan jag förbereda något?

Det kan vara bra att tänka igenom dina frågor, funderingar och förväntningar innan du kommer, ibland underlättar det att skriva ned dem.

Du får gärna ta med dig en lista över eventuella läkemedel du tar (både namn, styrka och hur ofta du tar dem).

Får anhöriga vara med vid besöket?

Det är du som patient som bestämmer vilka som får vara med under besöket. Om du vill så välkomnar vi en anhörig, det kan vara skönt att ha stöd och någon som hjälper till att minnas vad som sagts. Du får även bestämma om din anhörig ska vara med vid hela eller delar av besöket.

Vi har fortfarande en smittspridning i samhället av covid-19, som gör att vi i möjligaste mån begränsar antalet medföljande anhöriga, för att minska smittorisken. De som behöver ha med anhörig får endast i undantagsfall ta med fler än en anhörig, prata med oss om du har särskilda behov.

Efter besöket

Du ska få information om vad vi kommit fram till under besöket och vad som är nästa steg. Om du har behov av skriftlig information så får du det.
Ibland kan det vara svårt att komma ihåg allt, här är några av de vanligaste frågorna.

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss:

Bild på receptionen i väntrummet

Hur får jag ut mitt recept?

Recept på läkemedel skickas som regel elektroniskt, det vill säga läkaren eller distriktssköterskan fyller i receptet i sin dator. Därifrån skickas det elektroniskt till samtliga apotek.

I normalfallet kan du hämta ut ditt recept på vilket apotek du vill. Tänk dock på att

– mer ovanliga läkemedel kan behöva beställas in av apoteket, och att det kan ta någon dag innan du får det.

– vissa särskilda recept måste skickas till ett namngivet apotek. Vilket apotek det är kommer ni överens om vid besöket.

Hur vet jag om jag har fler uttag kvar på mitt recept?

Vi på vårdcentralen kan inte se hur många uttag du har kvar, vi kan bara se hur många uttag vi har skrivit.
Du kan själv logga in på 1177.se och se dina recept, eller gå in på ett apotek och be dem titta.

Jag fick en remiss till en annan mottagning, när får jag komma dit?

Olika mottagningar har olika väntetider. Du bör få en bekräftelse på att mottagningen har tagit emot din remiss inom några veckor, och har enligt vårdgarantin rätt att få en tid inom 30 dagar i Region Stockholm.

Om du inte får det ska du i första hand vända dig till den mottagning du väntar på tid hos, i andra hand till Vårdgarantikansliet.

Läs mer om vårdgarantin i Region Stockholm på 1177.se.

Frågor om listning

Vi får många frågor om listning, läs mer på vår sida Lista sig.

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss:

Bild på receptionen i väntrummet

Inte hittat svaret på din fråga?

Du hittar mycket information på 1177.se, både om hur vården fungerar och om olika medicinska tillstånd.

Du är alltid varmt välkommen att fråga oss!