Läs våra nyheter: Om vaccination mot covid-19

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Vaccinationer

Årets influensavaccinationskampanj startar den 3/11 2020! I år kommer all vaccination att tidsbokas – ingen drop in är tillåten p.g.a. coronapandemin. Vi skall i första hand prioritera vaccination av riskpatienter, så om du är frisk, kan det hända att vi ber dig vänta. Ring oss för att boka tid! Läs mer om influensavaccination här.

Behöver du fästing-vaccin? Ring oss så ordnar vi så att hela familjen blir skyddad mot TBE. Vaccination är det enda sättet att skydda dig mot TBE då det inte finns någon botande behandling mot TBE-infektion.

Ska du resa till ett annat land och undrar vilka vaccinationer som gäller just dit du ska? Var gärna ute i god tid, ett par månader före resan, för att få bästa skydd.

Visste du att risken att bli smittad av mässlingsvirus ökar vid resor utomlands, även i Europa och att många svenskar födda på 60- och 70-talet kan ha undgått att blivit vaccinerade? Därför är det viktigt att alla resenärer ser över sitt vaccinationsskydd före avresa. Oavsett resmål, bör alla vara skyddade mot mässling och även påssjuka, röda hund, polio, stelkramp och difteri. Dessa vaccinationer utgör det så kallade “grundskyddet” som alla personer behöver, både i Sverige och speciellt vid resor. För andra resenärer kan det vara lämpligt att ta vaccin mot hepatit A, hepatit B (gulsot), gula febern, tyfoid, japansk encefalit, rabies och kolera. Beroende på var du ska resa kan även malariaprofylax vara nödvändig.

Många sjukdomar som tidigare ansågs som allvarliga och som skördade många offer har mer eller mindre försvunnit från Sverige. Vaccinationer har varit avgörande för detta. Efter tillgång till rent vatten är vaccination det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa. Det finns sjukdomar som vi saknar effektiv behandling mot men som vi kan förebygga genom vaccination

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn och svårast för de allra yngsta som ännu inte har fått sina första två vaccindoser. Bland personer födda 1979-1995, då vi inte vaccinerade mot kikhosta, finns fortfarande många mottagliga. För att skydda de minsta barnen från farliga följder av kikhosta bör dessa oskyddade vuxna vaccinera sig.

Visste du att det finns ett vaccin mot bältros som är godkänt för personer som är 50 år och äldre? Det kan förebygga svåra smärtor som kan följa på bältros. Vi kan bedöma huruvida bältrosvaccin är lämpligt för dig.

Vid sårskador kan du behöva påfyllning av ditt skydd mot stelkramp, om det var länge sedan sist.

Infektion med humana papillomvirus (HPV) är den över hela världen vanligaste sexuellt överförda infektionen. Mer än 50 % av män och kvinnor blir smittade. Nu finns det vaccin mot HPV (Cervarix och Gardasil) som kan skydda mot livmoderhalscancer. Detta vaccinet ingår numera i det allmäna vaccinationsprogrammet men då detta är ganska nytt finns det många ungdomar som skulle kunna ha fördel av vaccination mot HPV, men som själva behöver se till att få det.

Är det dags för influensasprutan eller pneumokocksprutan? Ring oss så kan vi berätta vad som gäller. Om du tillhör en s.k. riskgrupp kan du få influensavaccination och pneumokockvaccination gratis.

Ring oss så hjälper vår specialutbildade personal dig att få rätt vaccin.

Lista Dig hos oss