Dags för vaccination

Den 7 november börjar höstens vaccinationer, både mot influensa och covid-19 (med uppdaterat vaccin). Du väljer själv om du vill ta ena eller båda vaccinerna.

Du som tillhör en grupp som erbjuds kostnadsfri vaccination enligt Region Stockholms riktlinjer är varmt välkommen att boka en tid.

Stiliserad bild på spruta

Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Du rekommenderas vaccin mot influensa om något av följande stämmer:

 • Du fyller 65 år i år, eller är äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det. Det kan till exempel vara något av följande:

 • Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.
 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.

När det gäller covid-19 kan du få påfyllnadsdos tidigast 6 månader efter din senaste dos.

Du som haft covid-19 efter den 1 augusti i år behöver inte få en påfyllnadsdos just nu, du har ett bra skydd.


Att boka tid

Du som är listad hos oss kan boka tid för vaccination hos oss på två sätt:

 1. Logga in på 1177.se e-tjänster. Välj ”Vårdcentralen Hökarängen”, och under våra e-tjänster ”1. Boka tid direkt” väljer du ”Influensavaccin”.
 2. Ring oss på 08-587 202 00 och boka tid.

Att tänka på inför vaccinationen

 • Ta med dig legitimation.
 • Bestäm dig för vilket/vilka av vaccinerna (influensa och covid) du vill ta.
 • Om du vill ta covid-vaccin: ta reda på när du fick din senaste vaccination.
 • Ha kortärmat närmast kroppen för att underlätta vaccinationen.
 • Vaccinationen sker i vårdcentralens vanliga lokaler.
 • Tiden är preliminär, väntetider kan förekomma.

Vaccinationerna pågår fram till den 28 februari.

Läs mer om vaccinationerna på 1177.se:

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/vaccination-mot-covid-19-och-influensa/

https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa/

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-vilken-rekommendation-galler-for-mig/