Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Lista Dig

 

Vi har tyvärr behövt införa ett listningsstopp på grund av en kraftig tillströmning av patienter med stora vårdbehov från hela Stockholm.

Vi tackar varmt alla er som stöttar oss genom er listning, den är nödvändig för oss. Vi känner ett enormt stöd från Hökarängens befolkning och är stolta över att få vara er vårdcentral.

Vi har haft svårt att hålla rimliga väntetider för er som redan är listade hos oss. Därför har vi ett listningsstopp, vilket innebär att vi bara kan ta emot patienter som redan är listade. Vi behöver prioritera att ta hand om de patienter vi redan åtagit oss på ett bra sätt.

Om du vill lista dig hos oss och är beredd att vänta är du välkommen att ställa dig i kö för detta. Om någon annan patient exempelvis flyttar kommer den som är först i kön in som nylistad patient. Du ställer dig i kö genom att lämna in en ifylld listningsblankett till oss eller lista dig via 1177.se E-tjänster.
Om du undrar huruvida du står kvar i kön ber vi dig att i första hand själv kontrollera detta via din egen sida på 1177. Om du av någon anledning inte har tillgång till 1177 kan vi bistå med att kolla om du står i kö.
Under ett listningsstopp kan vi inte, även om vi som enskild personal eller vårdcentral vill hjälpa en enskild patient, inte ändra på förfarandet, göra ett undantag och lista på en patient, då detta regleras centralt från Landstingets listningssystem. Om du redan är listad hos oss är det viktigt att förstå att om du söker hjälp på en annan vårdcentral och listar dig där, så faller din listning hos oss bort. Du är naturligtvis alltid välkommen tillbaka, men hamnar då sist i väntekön och får vänta på din tur före du åter blir listad hos oss.
 
Om du har synpunkter på själva kösystemet så hänvisar vi till Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Vi kan inte påverka själva systemet utan det styrs centralt. Tyvärr är det omöjligt för oss att sia om längden på väntetiden att komma in som nylistad patient, oavsett vilket könummer du har.