Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Inför ditt besök

Kom i god tid

För att du ska hinna anmäla dig i receptionen och betala inför besöket rekommenderar vi att du kommer till vårdcentralen minst 15 minuter innan ditt besök startar – tänk på att det kan vara kö i receptionen.

 

Vad kommer att hända under besöket?

Du kommer att få träffa en läkare eller sköterska (beroende på vilket besök du bokat), som tillsammans med dig går igenom dina besvär och frågor. Ni gör tillsammans upp en plan över vad som ska göras.

Alla som arbetar på vårdcentralen har tystnadsplikt – du kan känna dig säker på att det som sägs inte sprids otillbörligt.

⇒ Läs mer om sekretess på 1177.se

Vårdcentralen har skyldighet att föra journal över den vård som ges. Din journal förs och lagras i journalsystemet Take Care, som hålls av Region Stockholm på särskilda lagringsdiskar (servrar), som vårdcentralen kommunicerar med via ett särskilt nätverk (SLL-net) för att all information ska förvaras säkert.

 

Hur lång tid tar besöket?

Det beror på vilken typ av besök det gäller. Ett vanligt besök tar ofta 10-20 minuter, ett akut besök för en enklare åkomma kan gå fortare.

 

Kan jag förbereda något?

Det kan vara bra att tänka igenom dina frågor, funderingar och förväntningar innan du kommer, ibland underlättar det att skriva ned dem.

Du får gärna ta med dig en lista över eventuella läkemedel du tar (både namn, styrka och hur ofta du tar dem).

 

Får anhöriga vara med vid besöket?

Det är du som patient som bestämmer vilka som får vara med under besöket. Om du vill så välkomnar vi en eller två anhöriga, det kan vara skönt att ha stöd och någon som hjälper till att minnas vad som sagts. Du får även bestämma om dina anhöriga ska vara med vid hela eller delar av besöket.

OBS! Under rådande Coronapandemi måste vi i möjligaste mån begränsa antalet medföljande anhöriga, för att minska smittorisken. De som behöver ha med anhörig får endast i undantagsfall ta med fler än en anhörig.

Lista Dig hos oss