Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Psykolog och Psykoterapeut

Hos oss arbetar två legitimerade psykologer, som kan hjälpa dig som behöver psykologisk behandling mot depression, ångest, tvångssyndrom, hälsoångest, fobier m.m.

Vi har även två legitimerade psykoterapeuter, som har utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och är mindfullness-instruktörer (MBSR). De erbjuder behandling vid bland annat nedstämdhet, krisreaktioner, ångest och oro samt stressrelaterade besvär.

Om du vill träffa psykolog kan du ringa till vår vårdcentral och prata med våra distriktssköterskor som kan bedöma ditt behov av rätt vårdnivå.

För att komma till våra legitimerade psykoterapeuter behöver du remiss från din läkare, läs mer om hur du bokar en tid.

Lista Dig hos oss