Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Drop in är inställd tillsvidare, ring oss och boka tid istället 08-587 202 00

Drop in är inställd tillsvidare, ring oss och boka tid istället 08-587 202 00

 

Vad kan man söka för?

  • alla akuta infektioner, såsom luftvägsinfektioner, öroninflammationer, urinvägsinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar
  • akuta skador
  • akuta allergiska reaktioner

Drop in är en obokad mottagning som du anmäler dig till på plats. Hit vänder du dig för att få en kort konsultation för ett nytillkommet besvär.

Om det är möjligt får du träffa din egen husläkare.

Du kan endast ta upp ett ärende, vid fler eller mer tidskrävande problem får du boka en ny tid via telefon. Vid hög belastning arbetar vi med prioritering och antalet platser är begränsat.

Vid akuta andningsbesvär, bröstsmärtor eller svårare skador bör du söka vård hos oss direkt, och inte vänta till drop in-mottagningens öppettider.

Hur går det till?

När du kommer till drop in tar du först en nummerlapp till receptionen. Nummerlapparna sätts ut kl 13.45, för att vi ska vara klara med inskrivningen av de första patienterna till kl 14.00 när våra läkare börjar ta in patienter.

Medan du väntar fyller du i en blankett. Syftet med denna är dels att du inte ska behöva tala högt om ditt ärende i väntrummet (du kanske söker för något känsligt, eller helt enkelt inte vill att andra ska höra), dels att underlätta för läkaren. Sedan anmäler du dig i kassan, visar din lapp eller berättar för receptionisten vad du söker för, och betalar.

Det kan hända att vår receptionist vill att du ska börja med att prata med en sjuksköterska om det är oklart hur bråttom det är.

Du får sedan en ungefärlig tid när du får träffa din läkare.

När det blir din tur ropas du upp av läkaren, och får komma in och berätta om dina besvär.

Får man vänta länge?

Eftersom drop in är en öppen mottagning kan det variera mycket hur många som kommer till oss. Väntetider kan därför uppstå, och vi kan inte på förhand garantera någon längsta tid du behöver vänta. Du kommer att få besked om hur många som eventuellt är före dig i kön, och råd om det är läge att ta en promenad i centrum innan det blir din tur.

Vad kan man inte få hjälp med på drop in?

Eftersom detta är korta besök som inriktas på det akuta för dagen kan vi tyvärr inte skriva intyg som t.ex. körkort, och inte heller årliga kontroller av kroniska sjukdomar, utan hänvisar dig då till att boka tid. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig på drop in med förlängning av pågående sjukskrivning,

Läkemedel som kan ha vanebildande effekt (exempelvis vissa smärtlindrande läkemedel, sömnläkemedel och lugnande läkemedel) ska alltid skrivas av din ordinarie läkare, och följas noga vid planerade besök för att du inte ska riskera att drabbas av problem.

Om du har en mer komplicerad åkomma, eller vill diskutera en utredning eller remiss ber vi dig därför boka en tid.

Oftast är vi flera läkare som arbetar samtidigt och kan ta emot alla som söker fram till kl 15.00, men enstaka gånger kan det hända, om vi tex  har frånvaro eller oförutsedda händelser här på vårdcentralen, att vi måste begränsa antalet patienter, och tar då in nummerlapparna tidigare.

 

Lista Dig hos oss