Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Distriktssköterska

Distriktssköterskan är en legitimerad sjuksköterska med lång yrkeserfarenhet och specialistkompetens i öppen hälso- och sjukvård som arbetar med såväl hemsjukvård som mottagningsverksamhet. Våra distriktssköterskor har en bred kompetens och kan ge råd om sjukdom och hälsa samt skriva ut vissa läkemedel.

Av våra distriktssköterskor kan du få hjälp med såromläggning, borttagning av stygn, blodtrycksmätning, vaccination, spolning av katetrar m.m. De kan även ge läkemedel som du inte klarar själv, som intramuskulära injektioner, intravenösa infusioner, plåsterbyten och hjälpa dig med apodos eller dela dosett.
Våra distriktssköterskor är specialutbildade i diabetes och tar fortlöpande och regelbundet hand om våra diabetespatienter.

Du kan få rådgivning om dina besvär, utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. De skriver hjälpmedelskort på t.ex. diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel samt vissa tekniska hjälpmedel.
På mottagningen utför vi även spirometri vid misstanke om KOL eller astma, efter remiss från våra läkare.

Distriktssköterskorna har ansvar för att bedöma, ge råd och kan ofta självständigt handlägga enklare ögon-, hud- och öronbesvär. De spolar även vaxproppar om du behöver det!

Våra distriktssköterskor är specialutbildade för motiverande samtal gällande rökning, matvanor, motion, övervikt och alkohol. De kan skriva ut recept på fysisk aktivitet (FaR).

Patienter som bor i Hökarängen men inte kan ta sig till vårdcentralen och behöver regelbundna medicinska insatser under längre tid kan få basal hemsjukvård av våra distriktssköterskor.

Läs mer om distriktssköterskornas kompetens här.

Lista Dig hos oss