Läs våra nyheter: Om vaccination mot covid-19

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Blodtrycksmätning

Du är välkommen att kontakta oss för att boka tid för att mäta ditt blodtryck. Besöket kostar 100 kr. Om du har behandling för högt blodtryck meddelas resultatet din behandlande läkare på vår vårdcentral.

Ett kraftigt förhöjt blodtryck kan innebära ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, ögonsjukdomar och njursjukdomar. Ett alltför lågt blodtryck kan också innebära problem.

Våra läkare är specialister i behandling av högt blodtryck.

Lista Dig hos oss