Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter och klagomål kan göra vården bättre!

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående.

Lämna synpunkter eller klagomål

  • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling.
  • Om du inte är nöjd med den behandling du har fått just på Vårdcentralen Hökarängen kan du ta upp det direkt med din vårdgivare, och om inte det räcker är du välkommen att kontakta verksamhetschefen.
  • Du kan också kontakta patientnämnden i din region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

För att göra det lättare för vården att utreda händelsen är det bra om din berättelse innehåller

  • En beskrivning av vad som har hänt
  • Vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din närstående
  • När och var händelsen inträffade.

Läs mer här.