Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Nyheter

Influensavaccin slut för säsongen

Tyvärr är allt influensavaccin helt slut, och enligt de uppgifter som vi för närvarande har så kommer det inte komma in mer vaccin under hela säsongen. Dock har vi fr.o.m. 5/12 mer pneumokockvaccin (vaccination mot lunginflammation).

Enligt de uppgifter vi har fått är förklaringen att det har gått åt mer vaccin än förväntat i övriga Europa. Vi beklagar och har inget inflytande över detta.
Vi återkommer om vi får ny information!

Läs mer om influensavaccinationen här

 

 

Vi får tillökning!

Vi är mycket glada att meddela att dr Helena Dreber, specialistläkare i Allmänmedicin,  anställs på en fast tjänst som husläkare. Helena har tidigare vikarierat en längre tid hos oss.
Vi arbetar hårt för att uppfylla vårdgarantins ökade krav på korta väntetider till besök. När vi nu blir flera läkare så kan varje husläkare får färre patienter vardera att ansvara för, vilket kommer att bidra till att det blir lättare för dig som patient att nå din husläkare och få tid när du behöver.

 

Fr.o.m. hösten 2018 kommer vi att börja med bokningsbara tider för blodtrycksmätning, som du kan boka via telefon, via webben eller hos oss i receptionen. Detta är för att du ska slippa vänta om det blir köer samt för att du ska kunna välja en dag och tid som passar dig.


 

Lättakuten har öppet för  lättare akuta åkommor måndag-torsdag kl 14-15. Läs mer här.


 

 

 

Laboratoriets öppettider har sedan  1/2 2018 ändrats till måndag-fredag kl 8-10 


__________________________________________________________________________________________________


Influensavaccinationskampanjen håller på till den 28 februari 2018.

Kampanjen riktar sig som vanligt mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida

Läs mer om influensavaccination här


_________________________________________________________________________________________


Det är inte alltid så lätt att avgöra om egenvård är att föredra eller om sjukvården ska kontaktas  – här kan du få hjälp att fatta avgörandet:

__________________________________________________________________________________________________
 Vad hände med listningen på Vårdcentralen Hökarängen?
Våren 2016 gjorde Hökarängens Stadsdelsråd ett upprop där befolkningen uppmanades att lista sig på vårdcentralen för att stödja oss. Resultatet blev en rejäl ökning av listningar och många passade på att visa sin uppskattning på olika sätt. Detta var till stor hjälp för vår verksamhet och vi kände dessutom ett stort moraliskt stöd.
Sedan dess har vi utökat personalstyrkan med två undersköterskor – Malin Åldstedt och Susanna Skått,  samt två distriktssköterskor – Mariann Samuelsson och Lisa Gaulitz,  samt en ST-läkare Daniella Amanou Wiener, för att bättre kunna möta det vårdbehov som finns, och för att kunna utveckla vår vårdcentral. Vi hoppas att kunna få ner våra väntetider och jobba på ett mer effektivt sätt, för att värna om våra patienter och deras säkerhet men även om vår personals arbetsmiljö. Vi vill t.ex. hänga med i den medicinska utvecklingen och se till att vår personal kan ha möjlighet att fortbilda sig så att du som patient ska få nytta av den nyaste kunskapen.
Vi kommer framöver att bättre ta till vara på den stora kunskap som vår personal besitter och ha fler mottagningar som leds av läkare och distriktssköterskor i team. Det kan innebära att du som patient kan få träffa en distriktssköterska emellanåt för årskontroll av ditt blodtryck eller din hypotyreos, eller annan sjukdom, istället för din läkare. Detta gäller ej de svårast sjuka patienterna utan utvalda grupper där vi har ett tydligt samarbete mellan ansvarig husläkare och distriktssköterskan.
__________________________________________________________________________________________________
Under några dagar varje termin har vi äran att få handleda KI:s läkarstudenter, nu från första terminen, som då följer med våra läkare i patientmöten. På samma sätt har vi även studenter från sjuksköterskeutbildningen och från distriktssköterskeutbildningen, men de är hos oss under längre perioder.

Listningsstopp

Vi tackar varmt alla er som stöttar oss genom er listning. Vi känner ett enormt stöd från Hökarängens befolkning och är stolta över att få vara er vårdcentral.

Under sommaren 2016 fick vi en tillströmning av patienter från hela Stockholm, många med stora vårdbehov, och vi hade svårt att hålla rimliga väntetider för er som redan är listade hos oss. Vi var därför tyvärr tvungna att införa ett listningsstopp, vilket innebär att inga nya patienter kan lista sig direkt hos oss. Nu måste vi fokusera på att ta hand om de patienter vi redan åtagit oss på ett bra sätt.

Men, om du vill lista dig hos oss är du välkommen att ställa dig i kö för detta! Om någon annan patient exempelvis flyttar kommer den som är först i kön in som nylistad patient. Under ett listningsstopp kan vi inte, även om vi som enskild personal eller vårdcentral vill hjälpa en enskild patient, inte ändra på förfarandet, göra ett undantag och lista på en patient, då detta regleras centralt från Landstingets listningssystem.

Om du redan är listad hos oss är det viktigt att förstå att om du söker akut hjälp på en annan vårdcentral och listar dig där, så faller din listning hos oss bort. Detta kan inte reverseras så länge vi har listningsstopp!

 

Från 1/9 2016 är Vårdcentralen Hökarängen en godkänd Äldremottagning. Läs mer om Äldremottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk:
http://www.1177.se/…/Regler-och-rattigheter/Aldremottagning/