Läs våra nyheter: Om vaccination mot covid-19

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Nyheter

Dagsläge om kommande vaccination mot covid-19

Vi väntar fortfarande på besked om vilket vaccin vi kommer att få och när. Det är Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm som styr när och hur alla vårdcentraler får vaccin, de vet ännu inte säkert när de kommer att kunna ge oss vaccin. Enstaka vårdcentraler i andra delar av länet kommer att börja denna vecka – de är testpiloter och ingår inte i den större planeringen, vi är inte en av de vårdcentralerna.

Vi hoppas kunna komma igång med vaccinationer av er i hemsjukvård, med omsorgsinsatser från hemtjänst och er över 70 år närmsta månaderna. Vi kommer sedan börja med övriga riskgrupper. Vi kan idag inte säga exakt när det blir eftersom det är beroende av hur mycket vaccin vi får och hur många vi kan vaccinera varje vecka.

Det vi vet är att alla som får vaccin kommer att behöva stanna 15 minuter för observation efter sprutan, vi kommer att lösa det så att alla kan sitta på ett smittsäkert sätt medan ni väntar.

Det är många som undrar hur man ska boka tid när det är dags. Vi planerar för fullt för hur vi ska kunna lösa det så enkelt som möjligt för er. Vi lovar att återkomma så fort vi har en färdig plan. Våra sköterskor har fortfarande fullt upp i telefonen och kan ännu inte boka några tider för vaccination. Vi behöver prioritera de som har behov av vård just nu och ber alla er som har frågor om vaccinationen att avstå att ringa utan istället hålla er uppdaterade i våra andra kanaler: läs här på hemsidan, på vår Facebooksida, på vår sida på 1177.se och anslag vid ingången till vårdcentralen. Vi lägger ut information i alla dessa kanaler så fort vi kan. Återigen tack för ert tålamod!

Sköt om er alla!

 


Enbart bokade tider för provtagning fr o m 2021-01-12

Tyvärr har vi inte längre möjlighet att erbjuda drop-in för provtagning av smittskyddsskäl utan måste övergå till bokade tider.  Du kan boka tiden så här:

  • på webben genom 1177
  • eller ringa oss
  • eller boka i vår reception.

Vi ber också alla som kan att vänta utanför tills det är din tid, så att de mest behövande kan få en sittplats inomhus. Klä dig efter temperatur, vi arbetar så effektivt vi kan men det kan ändå uppstå väntetider.


Angående brevkallelser och postproblem

Många med långvariga behandlingar kallar vi till återbesök och årskontroller per brev. Det är dock viktigt att du som patient gör ett aktivt val om du vill få ett sådant brev eller inte.

Fördelen är att vi håller reda på när det är dags för ny kontroll och skickar hem all information om din bokade tid. Nackdelen är att det tyvärr är du som mottagare som tar risken om brevet skulle komma bort på vägen. Missar du din bokade tid så utgår en avgift om 400kr i Region Stockholm, och detta gäller alltså även om PostNord inte har levererat det brev som vi kan se att vi har skickat.

Vill du undvika risken att en brevkallelse inte kommer fram, så prata med din husläkare om andra kontaktvägar, tex att du ringer själv när det blir dags för nytt besök.


Om vaccination mot covid-19

Vi är många som väntat på vaccinet mot covid-19, och nu är ivriga på att få börja med vaccinationen. Vi har idag (2020-12-30) fått information om att vi som vårdcentral kommer att ansvara för vaccinationen av våra listade patienter i de grupper som enligt Folkhälsomyndigheten ingår i fas 1-3, i följande prioritetsordning:

  1. Personer som har hemsjukvård eller viss hemtjänst (definierat som omsorgsinsatser från kommuner, är boende i LSS eller har personlig assistent) och vuxna som bor med dem. Personer som endast har serviceinsatser (till exempel städning och matinköp) eller trygghetslarm ingår inte denna prioritetsgrupp.
  2. Personer som är 70 år eller äldre.
  3. Personer som tillhör riskgrupp som är yngre än 70 år.

Vi har ännu inte fått information om när vi får vaccin, hur många doser vi får åt gången eller detaljerade instruktioner kring hur vaccinationen ska gå till, men hoppas kunna återkomma med mer information under januari.

Så fort vi vet hur vi kommer att gå tillväga för att alla ska få vaccin i rätt ordning och på ett säkert sätt kommer vi att meddela er.

Det är många som ringer oss med frågor om hur vaccinationen ska gå till, och vill säkra sin tillgång till vaccin. Tyvärr har vi inte extra resurser att hantera alla frågor per telefon, utan ber er visa hänsyn till de som behöver kontakta oss i andra medicinska ärenden genom att inte ringa med frågor om vaccinationen – vi vet inte mer än vi skriver här. Vi lovar att lägga upp information här, på Facebook och på anslag vid entrén till vårdcentralen så fort vi vet mer, håll dig uppdaterad genom någon av dessa kanaler.

Om du har allmänna frågor om vaccinet – läs på 1177.seFolkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Tack alla för ert tålamod – håll ut lite till, tillsammans tar vi oss igenom detta.


PROBLEM MED OMLISTNING HOS ANNAN VÅRDGIVARE
Vi har senaste tiden sett ett ökande problem med listningar, det val man gör som styr vilken vårdcentral som har ansvar för din vård. Vi vill uppmärksamma dig på två situationer vi sett där personer förlorat sin listning hos oss eller sin plats i vår kö.
– Personer som är listade hos oss listats om till en annan vårdcentral utan att de varit medvetna om det. Detta har skett när patienten varit i kontant med annan vårdgivare i ett mindre ärende, antingen fysiskt eller digitalt. Man har då gjort något slags godkännande men inte alls förstått att det innebär en omlistning till den vårdcentralen, och att man därmed förlorar sin vårdplats och all vård hos oss. Den nya vårdgivaren tar över din vård och en annan patient kommer automatiskt in från kölistan till oss.
– Personer i vår kö (som väntar på att få en plats hos oss) har listats om på den vårdcentral de hör till under kötiden, exempelvis genom byte av läkare på den vårdcentralen. Man förlorar då sin köplats hos oss, då det betraktas som att man gjort ett helt nytt listningsval. Om du står i kö hos oss eller någon annan vårdcentral är det viktigt att du vet att alla typer av ändringar i din listning gör att du förlorar din köplats.
Vi har tyvärr inget inflytande över systemet som styrs centralt från Regionen. Vid omlistning från oss till annan vårdgivare avbryts all vård hos oss och den nya vårdgivaren tar över. Din nya vårdgivare har ansvar för all din vård – recept, remisser, återbesök m.m. – fram tills du kan komma tillbaka till oss. Vi kan inte ändra de omlistningar som gjorts. Om man vill komma tillbaka till oss hamnar man i vår listningskö och får vänta på ny plats hos oss.
Om detta har hänt dig beklagar vi verkligen och ber dig vända dig till Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen (08- 123 132 00), som har ansvar för systemet. Du bör även kontakta den vårdcentral som du listats om till, och be dem förtydliga när och hur du listade dig hos dem.

VIKTIG INFORMATION OM NYA REGLER
Region Stockholm har beslutat att från den 1/9 kommer avgiften för uteblivet besök, eller sen avbokning att höjas, till 400 kr.
Uteblivandeavgift ska tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.
OBS! Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer 85 år eller äldre eller patienter med frikort.
Uteblivandeavgift gäller oavsett vilken yrkeskategori patienten skulle ha träffat.
Eftersom vi utför vård på uppdrag av Region Stockholm måste vi följa deras regler. Tack för er förståelse och samarbete!

Uppdatering om provtagning vid misstänkt covid-19

Det har senaste veckorna rapporterats mycket i media om utökad provtagning, vi har precis fått besked om hur detta kommer att gå till:

 

Från och med måndag 15/6 som invånare i Region Stockholm med symptom som skulle kunna tyda på covid-19 kommer att kunna ta testet via kontakt med 1177. Information om hur man går tillväga finns på 1177.se. Provtagningen kommer inte att ske på vårdcentralen utan vid särskilda testningsstationer.

 

Om du har symptom och är orolig för din hälsa ska du alltid kontakta 1177 eller oss. Vi provtar sedan en vecka tillbaka de av våra patienter där svaret på provet påverkar vården, det vill säga bland annat de med långvariga symptom där diagnosen är osäker, de med flera riskfaktorer där planeringen av uppföljningen påverkas av utfallet av testet

________________________________________________________________________________________________

Vårt lab har öppet men tidsbokning krävs! Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna/förkylningssymtom ska du avvakta med provtagning. Välkomna att höra av dig för att boka tid, via telefon, 1177 eller kom förbi receptionen!


 

En uppdaterad instruktion för hur du ansluter till våra videobesök finns nu: Videobesök

Nytt brev från vårdcentralens verksamhetschef till våra patienter
2020-03-30 Öppet brev till våra patienter
________________________________________________________________________________________________
Vi vill uppmärksamma er på att vi kan komma att ringa er från skyddat nummer på telefonen närmsta tiden. Flera av oss just nu arbetar delvis hemifrån på grund av gällande regler för att minska smittspridning, vi har då inte möjlighet att ringa från vårt växelnummer. Vi ber er därför vara uppmärksamma och om möjligt svara även på samtal från dolt nummer. Om du missat ett samtal och inte fått något meddelande behöver ni inte göra något – vi ringer igen tills vi får tag på dig.
________________________________________________________________________________________________
Klicka på länken nedan – viktigt om vårt ändrade uppdrag!
Öppet brev till våra patienter från verksamhetschef Berit Svensson:
________________________________________________________________________________________________
Från och med 9/3 har vi inte drop in-mottagning på eftermiddagarna, utan alla sådana besök ska bokas via vår telefonsköterska (08-587 202 00). Detta för att minimera risken för smittspridning i vårt väntrum, och av respekt för sjuka och sköra patienter. Vi kommer att ha samma kapacitet att ta emot patienter, bara att alla först vidtalar sköterska i telefon.
Laboratoriet har drop in som vanligt mellan kl 8-10, men om du ska ta prover och har feber, hosta och snuva, så ber vi er att ringa och boka tid för provtagning, av samma skäl.
Vi tackar på förhand för er förståelse!

 

 

 Vad hände med listningen på Vårdcentralen Hökarängen?

Våren 2016 gjorde Hökarängens Stadsdelsråd ett upprop där befolkningen uppmanades att lista sig på vårdcentralen för att stödja oss. Resultatet blev en rejäl ökning av listningar och många passade på att visa sin uppskattning på olika sätt. Detta var till stor hjälp för vår verksamhet och vi kände dessutom ett stort moraliskt stöd.

Sedan dess har vi utökat personalstyrkan med två undersköterskor – Malin Åldstedt och Susanna Skått,  samt två distriktssköterskor – Mariann Samuelsson och Lisa Gaulitz,  samt en ST-läkare Daniella Amanou Wiener, för att bättre kunna möta det vårdbehov som finns, och för att kunna utveckla vår vårdcentral. Vi hoppas att kunna få ner våra väntetider och jobba på ett mer effektivt sätt, för att värna om våra patienter och deras säkerhet men även om vår personals arbetsmiljö. Vi vill t.ex. hänga med i den medicinska utvecklingen och se till att vår personal kan ha möjlighet att fortbilda sig så att du som patient ska få nytta av den nyaste kunskapen.

Vi kommer framöver att bättre ta till vara på den stora kunskap som vår personal besitter och ha fler mottagningar som leds av läkare och distriktssköterskor i team. Det kan innebära att du som patient kan få träffa en distriktssköterska emellanåt för årskontroll av ditt blodtryck eller din hypotyreos, eller annan sjukdom, istället för din läkare. Detta gäller ej de svårast sjuka patienterna utan utvalda grupper där vi har ett tydligt samarbete mellan ansvarig husläkare och distriktssköterskan.


Under några dagar varje termin har vi äran att få handleda KI:s läkarstudenter, nu från första terminen, som då följer med våra läkare i patientmöten. På samma sätt har vi även studenter från sjuksköterskeutbildningen och från distriktssköterskeutbildningen, men de är hos oss under längre perioder.


Listningsstopp

Vi tackar varmt alla er som stöttar oss genom er listning. Vi känner ett enormt stöd från Hökarängens befolkning och är stolta över att få vara er vårdcentral.

Under sommaren 2016 fick vi en tillströmning av patienter från hela Stockholm, många med stora vårdbehov, och vi hade svårt att hålla rimliga väntetider för er som redan är listade hos oss. Vi var därför tyvärr tvungna att införa ett listningsstopp, vilket innebär att inga nya patienter kan lista sig direkt hos oss. Nu måste vi fokusera på att ta hand om de patienter vi redan åtagit oss på ett bra sätt.

Men, om du vill lista dig hos oss är du välkommen att ställa dig i kö för detta! Om någon annan patient exempelvis flyttar kommer den som är först i kön in som nylistad patient. Under ett listningsstopp kan vi inte, även om vi som enskild personal eller vårdcentral vill hjälpa en enskild patient, inte ändra på förfarandet, göra ett undantag och lista på en patient, då detta regleras centralt från Landstingets listningssystem.

Om du redan är listad hos oss är det viktigt att förstå att om du söker akut hjälp på en annan vårdcentral och listar dig där, så faller din listning hos oss bort. Detta kan inte reverseras så länge vi har listningsstopp!


Från 1/9 2016 är Vårdcentralen Hökarängen en godkänd Äldremottagning. Läs mer om Äldremottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk:

http://www.1177.se/…/Regler-och-rattigheter/Aldremottagning/