Nyheter

VIKTIG INFORMATION OM NYA REGLER
Region Stockholm har beslutat att från den 1/9 kommer avgiften för uteblivet besök, eller sen avbokning att höjas, till 400 kr.
Uteblivandeavgift ska tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.
OBS! Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer 85 år eller äldre eller patienter med frikort.
Uteblivandeavgift gäller oavsett vilken yrkeskategori patienten skulle ha träffat.
Eftersom vi utför vård på uppdrag av Region Stockholm måste vi följa deras regler. Tack för er förståelse och samarbete!

Uppdatering om provtagning vid misstänkt covid-19

Det har senaste veckorna rapporterats mycket i media om utökad provtagning, vi har precis fått besked om hur detta kommer att gå till:

 

Från och med måndag 15/6 som invånare i Region Stockholm med symptom som skulle kunna tyda på covid-19 kommer att kunna ta testet via kontakt med 1177. Information om hur man går tillväga finns på 1177.se. Provtagningen kommer inte att ske på vårdcentralen utan vid särskilda testningsstationer.

 

Om du har symptom och är orolig för din hälsa ska du alltid kontakta 1177 eller oss. Vi provtar sedan en vecka tillbaka de av våra patienter där svaret på provet påverkar vården, det vill säga bland annat de med långvariga symptom där diagnosen är osäker, de med flera riskfaktorer där planeringen av uppföljningen påverkas av utfallet av testet

________________________________________________________________________________________________

Nu har vårt lab öppnat som vanligt igen! Vardagar mellan klockan 8-10. Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ska du avvakta med provtagning. Välkomna!


 

En uppdaterad instruktion för hur du ansluter till våra videobesök finns nu: Videobesök

Nytt brev från vårdcentralens verksamhetschef till våra patienter
2020-03-30 Öppet brev till våra patienter
________________________________________________________________________________________________
Vi vill uppmärksamma er på att vi kan komma att ringa er från skyddat nummer på telefonen närmsta tiden. Flera av oss just nu arbetar delvis hemifrån på grund av gällande regler för att minska smittspridning, vi har då inte möjlighet att ringa från vårt växelnummer. Vi ber er därför vara uppmärksamma och om möjligt svara även på samtal från dolt nummer. Om du missat ett samtal och inte fått något meddelande behöver ni inte göra något – vi ringer igen tills vi får tag på dig.
________________________________________________________________________________________________
Klicka på länken nedan – viktigt om vårt ändrade uppdrag!
Öppet brev till våra patienter från verksamhetschef Berit Svensson:
________________________________________________________________________________________________
Från och med 9/3 har vi inte drop in-mottagning på eftermiddagarna, utan alla sådana besök ska bokas via vår telefonsköterska (08-587 202 00). Detta för att minimera risken för smittspridning i vårt väntrum, och av respekt för sjuka och sköra patienter. Vi kommer att ha samma kapacitet att ta emot patienter, bara att alla först vidtalar sköterska i telefon.
Laboratoriet har drop in som vanligt mellan kl 8-10, men om du ska ta prover och har feber, hosta och snuva, så ber vi er att ringa och boka tid för provtagning, av samma skäl.
Vi tackar på förhand för er förståelse!

 

 

 Vad hände med listningen på Vårdcentralen Hökarängen?

Våren 2016 gjorde Hökarängens Stadsdelsråd ett upprop där befolkningen uppmanades att lista sig på vårdcentralen för att stödja oss. Resultatet blev en rejäl ökning av listningar och många passade på att visa sin uppskattning på olika sätt. Detta var till stor hjälp för vår verksamhet och vi kände dessutom ett stort moraliskt stöd.

Sedan dess har vi utökat personalstyrkan med två undersköterskor – Malin Åldstedt och Susanna Skått,  samt två distriktssköterskor – Mariann Samuelsson och Lisa Gaulitz,  samt en ST-läkare Daniella Amanou Wiener, för att bättre kunna möta det vårdbehov som finns, och för att kunna utveckla vår vårdcentral. Vi hoppas att kunna få ner våra väntetider och jobba på ett mer effektivt sätt, för att värna om våra patienter och deras säkerhet men även om vår personals arbetsmiljö. Vi vill t.ex. hänga med i den medicinska utvecklingen och se till att vår personal kan ha möjlighet att fortbilda sig så att du som patient ska få nytta av den nyaste kunskapen.

Vi kommer framöver att bättre ta till vara på den stora kunskap som vår personal besitter och ha fler mottagningar som leds av läkare och distriktssköterskor i team. Det kan innebära att du som patient kan få träffa en distriktssköterska emellanåt för årskontroll av ditt blodtryck eller din hypotyreos, eller annan sjukdom, istället för din läkare. Detta gäller ej de svårast sjuka patienterna utan utvalda grupper där vi har ett tydligt samarbete mellan ansvarig husläkare och distriktssköterskan.


Under några dagar varje termin har vi äran att få handleda KI:s läkarstudenter, nu från första terminen, som då följer med våra läkare i patientmöten. På samma sätt har vi även studenter från sjuksköterskeutbildningen och från distriktssköterskeutbildningen, men de är hos oss under längre perioder.


Listningsstopp

Vi tackar varmt alla er som stöttar oss genom er listning. Vi känner ett enormt stöd från Hökarängens befolkning och är stolta över att få vara er vårdcentral.

Under sommaren 2016 fick vi en tillströmning av patienter från hela Stockholm, många med stora vårdbehov, och vi hade svårt att hålla rimliga väntetider för er som redan är listade hos oss. Vi var därför tyvärr tvungna att införa ett listningsstopp, vilket innebär att inga nya patienter kan lista sig direkt hos oss. Nu måste vi fokusera på att ta hand om de patienter vi redan åtagit oss på ett bra sätt.

Men, om du vill lista dig hos oss är du välkommen att ställa dig i kö för detta! Om någon annan patient exempelvis flyttar kommer den som är först i kön in som nylistad patient. Under ett listningsstopp kan vi inte, även om vi som enskild personal eller vårdcentral vill hjälpa en enskild patient, inte ändra på förfarandet, göra ett undantag och lista på en patient, då detta regleras centralt från Landstingets listningssystem.

Om du redan är listad hos oss är det viktigt att förstå att om du söker akut hjälp på en annan vårdcentral och listar dig där, så faller din listning hos oss bort. Detta kan inte reverseras så länge vi har listningsstopp!


Från 1/9 2016 är Vårdcentralen Hökarängen en godkänd Äldremottagning. Läs mer om Äldremottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk:

http://www.1177.se/…/Regler-och-rattigheter/Aldremottagning/