Läs våra nyheter: Välkommen till oss!

Öppettider : mån–fre 08:00-17:00   Kontakt : 08-587 202 00

Hur vi arbetar med smittskydd

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du inte komma till oss utan ringa 1177 om du behöver vård. Du blir då hänvisad rätt.

Vårt mål är att hålla 2 meters avstånd i vårdsituationer så långt det är möjligt. Om en patient uppvisar symtom som kan vara förenligt med COVID-19 görs undersökningar och provtagningar i vårt undersökningstält som ligger utanför entrén till vårdcentralen, och i de fallen använder personalen alltid skyddsutrustning. Om det är befogat använder vi skyddsutrustning även inne i vårdcentralen, men detta är inte nödvändigt i alla situationer. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall utifrån risk för smittspridning och om patienten är s.k. riskpatient. Om du som patient vill använda munskydd eller annat skydd är det upp till dig.